Обученията в тази серия са специализирани за педагогически специалисти и представители на учебни заведения. Всички обучения в списъка по-долу са одобрени и лицензирани от Министерство на образованието и науката (МОН) чрез организация: Балкански институт по труда и социалната политика с УИН 5599. Всяко обучение има одобрена програма, но може да се добавят допълнителни точки с оглед по-висока ефективност и адаптиране на темата към вида учебно заведение.
ПРОВЕЖДАНЕ: всяка програма може да бъде проведена като: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Всяко обучение е с обща продължителност 16 академични часа. (1 академичен час е = на 45 минути).  ИЗПИТЪТ е неразделна и задължителна част от обучението – той е под формата на тест или разработване на документ. Провежда се непосредствено след обучението на живо или онлайн, в зависимост от изискванията на лектора и вида изпит.  УДОСТОВЕРЕНИЕ - След преминаване на обучението и успешно полагане на изпит, всеки участник ще получи удостоверение по образец на МОН с присъден 1 или 2 кредита. За целта е необходимо предварително събиране на данните, които са задължителни реквизити в удостоверението.
Вижте целия каталог с обученията по МОН:  Каталог МОН.pdf
Всички
Най-поръчвани
Подходящи за ръководството
Подходящи за целия екип