Академия Респонса

"Човек се учи докато е жив" – казал го старецът от приказката.

В наше време когато всичко около нас се променя динамично, ученето през целия живот чрез продължаващо обучение не е предимство, а необходимост!

Анализите показват, че на пазара на труда оцеляват високообразованите кадри, които освежават и актуализират знанията си непрекъснато. Това поражда необходимост от висококачествени обучения, които да повишат пригодността на всеки човек за пазара на труда, като повишат неговите бизнес компетенции и умения.

Академия Респонса е обучителен център, предлагащ всякакъв вид продължаващо обучение - семинари, следдипломни квалификации, уебинари, видео и дистанционни обучения!

Ние, от Академия Респонса вярваме в УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ и се радваме, че може да предложим едни от най-добрите начини за продължаващо обучение.

Следдипломни квалификации