Академия Респонса

В многогодишната ни съвместна работа с ръководните кадри на бюджетни заведенията, ясно пролича голямата потребност от допълнителна квалификация в сферата на труда и управлението. Времето показа, че са нужни актуални знания за работа с публични пари, управление на финансовия риск, формирането на умения за решаване на трудови конфликти, създаване на лидерски умения, управление на персонала, както и за общуване с външна среда. Необходими са професионални умения за разработване на стратегии, програми, планове и проекти за развитието на заведенията, както и за прилагането на съвременните изисквания за безопасна и здравословна среда на труда.

По този повод имам удоволствието да Ви информирам, че в отговор на предложенията на редица ръководители на учебните заведения и заведенията за социални услуги, и с усилията на Софийския университет "Св. Климент Охридски" – Философски факултет, Балканския институт по труда и социалната политика" - София и "ТиймПревент България" ООД стартират:

Следдипломна квалификация за членове на ръководния екип на учебни заведения на тема: "Развитие на организационни способности и компетентност за административно управление на публично учебно заведение"

Следдипломна квалификация за членове на ръководния екип на социални заведения на тема: "Развитие на организационни способности и компетентност за административно управление на публично социално заведение".

Обучението се организира и провежда съгласно договор № 74 от м. май 2011 г. от СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра Публична администрация със съдействието на Балканския институт по труда и социалната политика - София под формата на следдипломна професионална квалификация по смисъла на чл. 2.1.1. от Правилника за структурата и дейността на Сектора за следдипломна квалификация в СУ.

Ръководител на програмата е доц. д-р Милена Стефанова – зам. Ректор на Софийския университет, преподавател във Философския факултет, катедра Публична администрация.

Завършилите успешно програмата получават Удостоверение от СУ "Св. Климент Охридски" в съответствие с държавните изисквания за успешно премината Следдипломна квалификация.

Учебни заведения Социални заведения