+359886575720 / +359882272125

Безопасност при работа от вкъщи – фактори на работна среда. Ергономия на работното място, физиологичен режим на труд и почивка - Best Seller!

Безопасност при работа от вкъщи – фактори на работна среда. Ергономия на работното място, физиологичен режим на труд и почивка - Best Seller!

Резюме

● ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ: Видове фактори на работната среда във Вашия дом; Рискове, обусловени от отделните фактори; Нормативни изисквания; Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда при дистанционна форма на полагане на труд; ● ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА – „HOME OFFICE”: Влияние на трудовата дейност върху функциите на организма; Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка; Правила, приложими и при работа от вкъщи; ● ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО У ДОМА – Изисквания към работната мебел – ергономични критерии и съвети при обособяването на такова в домашни условия; Причини за оплакванията; Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място; Продължителност: 3 уч. часа

Лектори

Място

Контакти