+359886575720 / +359882272125

Бърнаут - Синдром на професионалното прегаряне. Best Seller!

Бърнаут - Синдром на професионалното прегаряне. Best Seller!

Резюме

Обучението е надграждащо обучението за стрес на работното място като задълбочава знанията и практиките, разглежда особеностите на професионалното прегаряне като дава ясни и конкретни примери от грешки в работните процеси, които биха довели до Бърнаут. Разглеждат се и начините на комуникацията с хора, които са в бърнаут. Техниките са лесни и ефективни, а резултатите изумителни! ЦЕЛЕВА ГРУПА Обучението е подходящо за всички служители. ПРОГРАМА ● Какво представлява синдромът на професионалното изчерпване? ● Стрес и бърнаут – общото и различното. ● Главните причини за възникване на прегаряне в работата. ● Предупредителни признаци и симптоми за настъпването на бърнаут. ● Какво се случва физически в тялото ни? ● Застрашени ли сте от професионално изпепеляване? – тест за самооценка. ● Професията или личността е определяща за изчерпването при работа? ● Как да предотвратим професионалното прегаряне? ● Вие може да победите бърнаут синдрома ● Как да постигнем контакт с лице в бърнаут? ● Как да комуникираме с човек при бърнаут? ● Как различните личности влизат в бърнаут? ● Как да избавим човек от бърнаут? ● Бърнаут синдромът – път към Себе си! ● Как блокираните модели на поведение водят до дистрес и бърнаут ● Примерни сцени ЛЕКТОРИ: Екип от лектори, сред които лекари, психотерапевти, адвокати, действащи мениджъри, бизнес консултанти и коуч. АДАПТАЦИЯ: Преди курса участници правят адаптация, с която се избира лектор и програма на практическите упражнения. Адаптацията не е задължително, но силно препоръчителна за да има максимален ефект. След адаптация се избира се най-подходящият за клиента. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 1-2 дни (от 4 до 12 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти