+359886575720 / +359882272125

Действия при бедствия и аварии + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Действия при бедствия и аварии + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Резюме

БЕДСТВИЯ И АВАРИИ Свлачища Наводнения Снегонавявания Бури, торнадо, смерч, вихрушка Суша Градушка Заледявания, измръзвания Други природни бедствия ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ Обучението запознава участниците с това какво е земетресение; какво да правим преди, по време на и след земетресения; какво е необходимо да знаем и как да се подготвим; как да помогнем на себе си и на околните; ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ Определяне състоянието на пострадал Рани и наранявания – повърхностни, дълбоки, проникващи, съчетана и комбинирана травма, кръвоизливи, спиране на кървене. Счупвания – закрити, открити, поведение, шиниране, преместване на пострадал. Изгаряния – от контактни повърхности, от гореща вода, определяне и оценка на изгорената повърхност, поведение. Поражения от електричество – разлика в пораженията, в зависимост от честотата и напрежението на електрическия ток, поведение. Затрупване с тежести – оценка на състоянието на пострадалия, поведение. Поведение при здравословни проблеми от общ характер – задух от белодробен и извън белодробен произход(инхалиране на чужди тела), остро настъпила коремна болка, остро настъпили болки в областта на крайниците. Количествени и качествени промени в съзнанието. Други видове наранявания и състояния с техните признаци и ПДП. Третиране на различни видове наранявания и състояния Практика – CPR на възрастен човек
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1266 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти