+359886575720 / +359882272125

Електромагнитни полета

Електромагнитни полета

Резюме

● Същност и източници на електромагнитни полета. ● Рискове за безопасността и здравето, произтичащи от ЕМП. ● Оценка на риска ЕМП ● Практически насоки; Продължителност: 1 уч. Часа

Лектори

Място

Контакти