+359886575720 / +359882272125

Емоционална интелигентност и управление на взаимодействието с учениците.

Емоционална интелигентност и управление на взаимодействието с учениците.

Резюме

 Разбиране на концепцията за Ненасилствена комуникация на Маршал Розенбърг. Теоретичната постановка представена в динамична интеактивна презентация - факти, чувства, потребности, послания на Маршъл Розенберг Техники за емоционална интелигентност. EQ ролеви игри в упражняване на ненасилствено отстояване на позицията и асертивност в комуникацията. Предприемане на положително действие с другите – тест; Предприемането на положителни действия спрямо другите в практически насоки защо и как;
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017г.;

Лектори

Място

Контакти