+359886575720 / +359882272125

Ежегодно обучение по ЗБУТ Най-важните елементи от организацията на дейността по безопасност и здраве при работа

Ежегодно обучение по ЗБУТ Най-важните елементи от организацията на дейността по безопасност и здраве при работа

 • НОВО! Рискове и превантивни действия при работа с видеодисплей и компютър.
 • Практически указания за съставянето и подреждането на основните фирмени документи, свързани с дейността по БЗР.
 • Какво да правим по време и след проверка на контролните органи на ИА на Главна инспекция по труда.
 • Структуриране и дейност на КУТ и ГУТ.
 • Оценката на риска – важен етап от дейността по безопасност и здраве при работа.
 • Процедури за установяване, разследване и документиране на трудови злополуки.
 • Лични предпазни средства – правилният път за минимизиране на риска от трудова злополука и професионални болести.

Резюме

С удоволствие Ви представяме ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ. Семинарът съчетава в себе най-важните елементи от процеса на организиране на трудовата дейност и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. Основавайки се на богатия практически опит на нашите лектори, Ви гарантираме полезно обучение с практическа насоченост, което да обогати Вашите знания и усъвършенства уменията Ви в областта на безопасност и здраве при работа. Като допълнение на най-важните теми от сферата на безопасност и здраве при работа, решихме да включим и една от най-актуалните теми през последните десетилетия, а именно – какви рискове съществуват при работа с компютър и видеодисплей и какви превантивни мерки може да предприемем за да предотвратим редица професионални заболявания. Всеки участник в семинара ще получи богат набор от нормативни актове, примерни образци и презентации на хартиен и електронен носител и удостоверение, което отговаря на нормативните изисквания съгласно Наредба №РД-07-2, уреждаща условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на служителите и работниците.
Обучението е подходящо за:
 • Длъжностни лица, управляващи и ръководещи трудовите процеси;
 • Органите по безопасност и здраве при работа;
 • Лицата, провеждащи инструктажи;
 • Членовете на комитетите и групите по условия на труд (КУТ /ГУТ).
Работен език:Български РАННО ЗАПИСВАНЕ:До 07 март 2014 г. - 120 лв. крайна цена за участникЦената включва:Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение. Цена след 07 март165 лв. – първи участник 150 лв. – втори участник Начин на плащане:Плащането се извършва по банков път по сметка на Академия Респонса по предварително издадена от нас проформа-фактура. НОЩУВКИ:Може да направим резервация за Вас на преференциални цени в: Хотел ЕкспоДвойна стая със закуска - 120 лв.Самостоятелна стая със закуска - 85 лв. Начин на записване:
 • Изпратете картата за записване на имейл адрес academy@responsa.bg или факс: 02/ 852 96 47
 • В рамките деня ще получите потвърждение с проформа-фактура.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 09:00 - Регистрация на участниците.
  • 9:30
  • Работа с видеодисплей - рискове за здравето.
  • 10:15
  • Как да направим работното място с видеодисплей по-безопасно?
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:30
  • Съставяне, оформяне и подреждане на документацията, свързана с дейността по безопаност и здраве при работа. Практически указания.
  • 12:15
  • Действия на участниците в дейността по БЗР по време и след проверки на контролните органи от страна на ИА на Главна инспекция по труда.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
  • Структуриране и дейност на Комитети и групите по условия на труд.
  • - структуриране – протоколи и заповеди по учредяване;
  • - промяна в състава на КУТ/ГУТ;
  • - документация, която водят членовете на КУТ, ГУТ – практически указания;
  • - задължения;
  • 14:45
  • Оценката на риска – важен етап от дейността по безопасност и здраве при работа.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Трудови злополуки – същност, разследване и документиране.
  • 16:30
  • Личните предпазни средства – един от елементите за минимизиране на професионалните рискове.
  • 17:15 - Дискусия.

Контакти