+359886575720 / +359882272125

Ежегодно обучение по ЗБУТ: Управление, организация, КУТ/ГУТ, инструктажи + Първа долекарска помощ; хора с увреждания

Ежегодно обучение по ЗБУТ: Управление, организация, КУТ/ГУТ, инструктажи + Първа долекарска помощ; хора с увреждания

Задължително ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – начален курс (1) – ИНТЕНЗИВЕН.

Резюме

Обучението е акредитирано по МОН и дава 1 кредит.  Ниво на курса: НАЧАЛЕН КУРС Обучението е подходящо за първоначално обучение или за хора, които отскоро се занимават със здравословни и безопасни условия на труд. Акценти в обучението:
 • Oрганизация на дейността и фирмената документация по БЗР
 • Действия на работодателя преди и след проверки от страна на контролните органи
 • Организация и структуриране на дейността на КУТ/ГУТ
 • Инструктажи и обучения по БЗР
 • Първа долекарска помощ – интерактивно
 • НОВО! Изисквания към работодателите за осигуряване на трудова заетост на хората с увреждания.
Обученията са съгласно законовите изисквания. Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси. Обученията са с практическа приложимост. Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас! ВАЖНО:
 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.
Ценови пакети:
Включва:  ИкономиченBest Seller Стандар  Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  150 лв.  180 лв.  240 лв.
 
Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.
Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците
  09:30 Откриване на семинара
  09:30 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И ФИРМЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ по БЗР.
  • Изисквания за създаване, водене и съхранение на документацията по ЗБУТ.
  • Създаване на стегната организация, касаеща документооборота
  • Документи, свързани с: Организиране на дейността по БЗР; Обучението и инструктажите;
  • Измерване на факторите на работната среда;
  • Личните предпазни средства;
  • Електроподдръжка и ръчни ел.инструменти
  10:00 ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЗР
  • Нормативната уредба, свързана с обучение и инструктажи;
  • Изисквания към работодателя;
  • Форми на обучения;
  • Видове инструктажи;
  • Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения;
  • Примери за оформяне на книгите за инструктаж;
  • Практически насоки;
  10:30 ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРЕДИ И СЛЕД ПРОВЕРКИ ОТ СТРАНА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ
  • Етапи на контролните проверки.
  • Действия на работодателя при извършване на проверка от органите на ГИТ.
  • Срокове, действия и отговори на предписания.
  • Ред и процедури на обжалвания.
  • Списък на проверяваните документи.
  • Осем случая на сигнали, предизвикващи незабавна проверка.
  • Практически насоки;
  11:00 Кафе - пауза
  11:30 ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КУТ/ГУТ
  • Видове органи по безопасност и здраве при работа;
  • Създаване на КУТ/ГУТ - Състав и структура; Документация, която водят;
  • Обучения и задължения на КУТ/ГУТ;
  • Участие на КУТ/ГУТ в дейности, свързани със здравето на работещите;
  • Трудови злополуки;  Нови моменти в нормативната уредба; Практически насоки;
   НОВО! ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.
  • Същност и обем на квотите за назначаване на работници и служители с трайни увреждания.
  • Условия и ред за използване на посредничество за наемане на хора с трайни увреждания.
  • Обстоятелства, при които работодателите се освобождават от задължението да назначават лица с трайни увреждания.
  • Срокове за изпълнение на квотите за лица с трайни увреждания.
  • Специализиран контрол за прилагането на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания и финансови задължения на работодателя при неизпълнението й.
  • Практически насоки
  13:00 Обедна почивка
  14:00 ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ  - съкратено интерактивно обучение
  • Определяне състоянието на пострадал
  • Рани и наранявания; Счупвания
  • Изгаряния; Поражения от електричество
  • Затрупване с тежести; Поведение при здравословни проблеми от общ характер
  • Количествени и качествени промени в съзнанието.
  • Други видове наранявания
  15:30 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет) Закриване на задължителната част от семинара.
  15:45 ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ  - Интерактивна част
  • Третиране на различни видове наранявания и състояния
  • CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен
  • Работа с дефибрилатор – AED Trainer
  • Работа с тренажор за задавяне
  • Демонстрация с глава за „вадене на език“
  • Упражнение на най-новите техники.
  17:00 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет) Закриване на семинара.

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер