+359886575720 / +359882272125

Ежегодно обучение по ЗБУТ - Задължителни изисквания по осигуряването на безопасна работа!

Ежегодно обучение по ЗБУТ - Задължителни изисквания по осигуряването на безопасна работа!

Резюме

На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически уроци за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно!

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

 • Фирмената документация – важна част от дейността по безопасност и здраве при работа!
 • Инструктажи и обучения по безопасност и здраве при работа - нормативни изисквания.
 • Специализиран контрол по отношение на изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа.
 • Опреснителен уъркшоп - Оказване на първа помощ при животозастрашаващи наранявания!!

ЦЕЛЕВА ГРУПА
длъжностни лица и отговорници по безопасност и здраве в предприятията;
изпълнители/работници; технически ръководители;
проектанти; висши мениджъри; членове на КУТ и ГУТ.

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ
Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Такса за участие: 150 лв.

Втори и следващ участник: 120 лв.

Допълнителни услуги:
Комплект материали на хартиен и ел. носител, химикал  – 60 лв.
Индивидуална консултация с лектора – 90 лв.

ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНЕ
Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ВАЖНО
Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

УДОСТОВЕРЕНИЯ по Наредба РД-07-2/16.12.2009
Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

ГАРАНЦИЯ
“Зacтpaxoвaни cтe” ĸaтo пoлyчaвaтe нaшaтa гapaнция, чe вcичĸи тeми щe бъдaт пpeминaти. B cлyчaй, чe вpeмeтo нe cтигнe, нaшитe лeĸтopи щe зaпишaт видeo oбyчeниe c пpoпycнaтите от Вас тeми и тe щe Bи бъдaт пpeдocтaвeни възмoжнo нaй-cĸopo. Πo тoзи нaчин щe бъдeтe cигypни, чe нищo нямa дa пропуснете!

Лектори

Място

София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1

  09:15 Регистрация на участниците 

  09:30 – Фирмената документация – важна част от дейността по безопасност и здраве при работа;

   Нормативни изисквания по отношение документацията, свързани с:

  • организацията на дейността;
  • оценката на риска;
  • обучението и инструктажите на работещите;
  • факторите на работната среда;
  • дейността/групата по условия на труд;
  • работа с химични вещества и смеси;
  • лични предпазни средства;
  • трудови злополуки;
  • здравето на работещите

  10:30 Кафе-пауза

  11:00 Инструктажи и обучения по безопасност и здраве при работа - нормативни изисквания;

  • видове инструктажи – същност, цел, периодика на провеждане;
  • книги за инструктажи – изисквания по отношение на записите,  коментар за допускани нарушения;
  • обучения по безопасност и здраве при работа.Нормативни изисквания;
  • Срокове за контрол; Мерки за превенция;

  11:45 Специализиран контрол по отношение на изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа;

  • функции и права на Главна инспекция по труда;
  • видове проверки;
  • административни мерки, прилагани от контролните органи;
  • административно-наказателно производство – процедура, право на възражение;
  • отговорност за нарушения на трудовото законодатество.

   12:30 - 13:15 Обедна почивка 

   13:15 ЗАЩИТА И ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ!!

  • Наводнения, Мъгли, Гръмотевични бури. (акцент).
  • Бури, торнадо, смерч, вихрушка.
  • Земетресения.
  • Свлачища, Снегонавявания,Заледявания, Измръзвания,Лавини.
  • Суша, Градушка, Екстремни температури.
  • Други природни бедствия и план за действие!

  15:15 Дискусия на актуални въпроси.

  15:30 Закриване на семинара.

Контакти