+359886575720 / +359882272125

Ежегодно обучение по ЗБУТ: Защита на лични данни, превенция, фактори на работна среда, лични предпазни средства

Ежегодно обучение по ЗБУТ: Защита на лични данни, превенция, фактори на работна среда, лични предпазни средства

Задължително ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Резюме

Ежегодното обучение по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) ще бъде с извънредна тема, която провокира множеството казуси, а именно:
 • Лични данни в ЗБУТ! Ново!
 • Превенция на професионалните рискове
 • Защита на здравето и работоспособността на работещите
 • Факторите на работната среда
 • Лични предпазни средства
Обученията са съгласно законовите изисквания. Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси. Обученията са с практическа приложимост. Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас! ВАЖНО:
 •  При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.
Ценови пакети:
Включва:  Икономичен Стандарт Best Seller Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго обучение по ЗБУТ да
Индивидуална консултация (след обучението) да
.
 Такса за участие 150 лв.  180 лв.  240 лв.
За клиенти на Тийм Превент България  120 лв. 150 лв.  180 лв.
 -
.

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците
  09:30 Откриване на семинара
  9:30 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ в безопасността
  • Видове лични данни в безопасността
  • Права и задължения на администраторите
  • Основни моменти, на които да се обърне внимание
  • Нови моменти след 25 май 2018 г.
  11:00 Кафе – пауза
  11:30 Превенция на професионалните рискове
  • Предварителни медицински прегледи
  • Периодични медицински прегледи.
  • Създаване на условия за трудова дейност на лицата с ограничена работоспособност.
  12:15 Защита на здравето и работоспособността на работещите
  •  Физиологични режими на труд и почивка.
  • Анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд.
  • Заболявания, даващи право на особена закрила.
  13:00 Обедна почивка
  14:00 ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
  •     Видове фактори на работната среда;
  •     Рискове, обусловени от отделните фактори;
  •     Нормативни изисквания.
  •     Срокове за контрол.
  •     Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда.
  14:45
  ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
  •     Нормативни изисквания;
  •     Видове лични предпазни средства;
  •     Основни характеристики;
  •     Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства.
  •     Практически насоки;
   15:30 Дискусия и въпроси.Индивидуални консултации (за Бизнес пакет) Закриване на семинара.

Контакти