+359886575720 / +359882272125

Инструктажи и обучения по БЗР - Best Seller!

Инструктажи и обучения по БЗР - Best Seller!

Резюме

● Нормативната уредба, свързана с обучение и инструктажи. ● Изисквания към работодателя. ● Форми на обучения. ● Видове инструктажи. ● Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения. ● Примери за оформяне на книгите за инструктаж. ● Практически насоки. Продължителност: 1 уч. часа

Лектори

Място

Контакти