+359886575720 / +359882272125

"Конфликт на интереси и защита от дискриминация в организацията. Оперативно управление и разпореждане с движимо и недвижимо училищно имущество"

ЦЕЛОДНЕВЕН ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

Резюме

По време на първата част от обучението Вие ще получите базисни умения и знания, свързани с процедурите по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, както и какви са актуалните въпроси от съдебната практика. Ще бъдат дискутирани основните правила и рамки, които уреждат отношенията, при възникнал конфликт на интереси и какви са възможностите за защита от дискриминация. Във втората част от обучението ще имате възможност да се запознаете с всички възможности за оперативно управление и разпореждане с движимото и недвижимо имущество, с което разполага Вашата организация. Заповядайте на това обучение, за да почерпите добри практики от дългогодишния професионален опит на нашите лектори. Ползи от обучението:
 • ще се запознаете с процедурите и нормативната уредба, регулираща действията при възникнал конфликт на интереси;
 • ще спестите време и средства, получавайки ценни съвети от реалната съдебна практика при защита от дисцкриминация;
 • ще разберете как да управлявате движимото и недвижимо имущество, с което разполага Вашето учебно заведение;
Работен език: Български Редовна цена:198 лв. – първи участник 165 лв. – втори участник Цената включва: Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение. Допълнителна информация:
 • Можем да направим резервация за Вас в хотел ЕКСПО на преференциални цени.
 • Хотелът разполага с безплатен паркинг и wi-fi за участниците.
 • Можем да Ви предложим настаняванев близки до залата хотели.
 • Материали:Всеки участник ще получи персонални печатни учебни материали, както и файлове с документация и актуалните нормативни актове на диск.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
   
  • :30
  • Конфликт на интереси, частен интерес и облага.
  • Публична длъжност – забрани, права и задължения.
  • Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – състав и правомощия.
  • Процедура по установяване на конфликт на интереси.
  • Административно наказателни разпоредби – видове санкции, размер на санкциите и право на защита.
  • Актуални въпроси на съдебната практика.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Диксриминация, форми и защита.
  • Комисия за защита от дискриминация – състав и правомощия.
  • Производство – процедура по проучване, заседателни състави, решения, контрол по изпълнение на решението.
  • Административно наказателни разпоредби – видове санкции, размер на санкциите и право на защита.
  • Актуални въпроси на съдебната практика – решения на КЗД.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
  • Правомощия на ръководителите на учебните заведения при разпореждане с движимо и недвижимо имущество: какво е допустимо от закона.
  • Правомощия и отговорности на ръководителите на учебни заведения при оперативно управление и отдаване под наем на имущество държавна собственост.
  • - Процедура за отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество държавна собственост.
  • - Определяне на наемната цена
  • - Определяне на пазарния размер на очаквания наем.
  • - Критерии за начина на ползване на помещението. Изисквания към участниците.
  • - Изготвяне на тръжна документация.Обявяване на търга.
  • - Провеждане на търга.
  • - Определяне на спечелилия търга кандидат.
  • - Освобождаване на помещението от предишния наемател.
  • - Сключване на договор за наем. Съдържание на договора.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Правомощия и отговорности на ръководителите на учебните заведения при разпореждане с движимо училищно имущество:
  • - Обявяване на търга, необходима документация;
  • - Определяне на продажната цена;
  • - Начин на провеждане на явен и таен търг за продажба на движимо имущество – ДМА;
  • - Съставяне на документация във връзка с определянето на купувач;
  • - Действия след приключване на продажбата;
  • - Бракуване на движимо училищно имущество – ДМА.
  • 18:00 - Дискусия. Въпроси. Закриване.
   

Контакти