Адвокат. Завършила Югозападен университет „Неофит Рилски“, специалност „Право“. Дългогодишен стаж като юрисконсулт, юрисконсулт на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД.

Нашите лектори