Европейски шампион по Първа долекарска помощ

ПРАКТИКА И КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с Първа долекарска помощ:

  • доброволец на Български младежки Червен кръст (БМЧК) от 1997 г.;
  • преминати обучения по четиристепенната обучителна система на БМЧК в сферата на ПДП;
  • член на националния обучителен екип на БМЧК;
  • активно се занимава с ПДП от 2007 г. като състезател, съдия, статист;
  • съдия/ главен съдия на пунктове по ПДП на Национални състезания по ПДП за младежки аварийни екипи (МАЕ) и ученически екипи по първа помощ (УЕПП);
  • член на отбор на Европейското състезание по ПДП (FACE), 2010 г., Сърбия – IVто място;
  • член на отбор на Европейското състезание по ПДП (FACE), 2013 г., Австрия – Iво място, европейски шампиони
  • подготовката за участие в Европейското състезание по ПДП (FACE) за участие в дадена година, възлиза на над 300 часа практически занимания по ПДП.

Нашите лектори