Родена в София. С висше образование – филология, със специалност „Български и английски език“.

Следдипломна квалификация в сферата на професионалното ориентиране и пазара на труда.

Дългогодишен експерт в сферата на труда и социалната политика. Ръководител на работна група по евроинтеграция „Социална политика и заетост“ към Министерството на труда и социалната политика.

Експерт от екипа на Балканския институт по труда и социалната политика. Координатор и участник в редица проекти в сферата на професионалното ориентиране и условията на труд.

Член на редакционния екип на „Трудов монитор“ – най-голямото българско електронно издание в сферата на труда.

Нашите лектори