Родена в София. Завършва висше образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград магистър по „Специална педагогика“ със специализация Логопедия.

Работи в сферата на образованието като пед. съветник от 1999 год.

Притежава умения и компетентности в консултантската дейност с ученици, както и практически и фасилитаторски умения и компетенции за планиране и управление на програми за личностно развитие, професионално ориентиране и формиране на умения за заетост на ученици.

Нашите лектори