Доц. д-р Албена Танева е социолог, преподавател и изследовател в катедрата по „Публична администрация” в Софийския университет

Главни теми в работата й са политиката и публичната власт, лидерството като социален феномен, ролята на гражданското общество в либералната демокрация.

Някои по-известни нейни публикации:

  • Монографията „Лидерството – управление извън господството“ (2005);
  • „Гласове в защита на гражданското общество. Протоколи на Светия синод на Българската православна църква по еврейския въпрос 1940-1944“ (2003, 2005-на английски);
  • Kонсултант на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013;
  • Изложба „Силата на гражданското общество“ (2008) (съвместно с Държавния културен институт към Министерството на външните работи);

Участвала е в множество проекти като експерт и ръководител. Сред тях са тези за:

  • Изследване на генеалогиите (проект към ФНИ на МОНМ);
  • Корпоративната социална отговорност в туризма (бенефициент БФБЛ);
  • разработване на ресурсен уеб-портал за учители по темата Холокост и съвременност (с подкрепата на ОРТ);
  • съвместен проект с Центропа-Виена за изследвания и творческо участие на учители и ученици от гимназии по темата „наследство на Холокоста и граници на толерантността).

Редица теми от научно-изследователския си опит е развила и в популярни жанрове (публицистични предавания, сценарии за документални рубрики, документални филми, публицистични публикации и много др.).

Преподава и води тренинги по лидерство лидерски умения във всички магистърски програми на катедрата по Публична администрация и в магистърската програма „Социални изследвания на пола“. Водила е многократно обучения в тази сфери на държавни служители от централната и местната администрация, на институцията на омбудсмана, на младежки сдружения и др.

Обучавала е многократно преподаватели от гимназии по теми, свързани с функционирането на гражданското общество. Разработвала е конкретни планови уроци, свързани с програмите по история и философия.

Била е научен ръководител на множество магистърски тези, развиващи приложението на лидерската концепция към конкретни ситуации в училищна среда.

Нашите лектори