Доц. д-р Милена Стефанова е преподавател по местно самоуправление в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра Публична администрация.

Област на научни интереси: местно самоуправление и администрация, общинска и регионална политика.

Автор е на 4 монографии и множество статии в наши и чужди издания.

Специализирала е европейска публична администрация в Ирландия и Холандия.

Нашите лектори