Образование и квалификация:

 • 1967-1972 г. Английска езикова гимназия, гр. Пловдив;
 • 1972-1976 г. Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“;
 • 1980-1985 г. Редовен аспирант в Института по науки за държавата и правото при БАН, 1985 – д-р по право;
 • 1989-1990 г. Специализация в колежа „Св. Антоний“, Оксфорд, Великобритания;
 • 1997-1997г. Специализация по защита на правата на човека в Университета в Бирмингам, Великобритания;
 • 1994-1996 Участие в курсове по Управление на образованието в Центъра по учебни програми на Централния Европейски Университет, Будапеща, Унгария.

Професионален опит:

 • Доцент по административно право и административен процес в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“;
 • Национален координатор за България в програмата „СИГМА“ на ОИСР, Париж, Франция;
 • Главен експерт към Комисията по въпроси на гражданското общество на 39 и 40 Народно събрание;
 • НКоординатор на Обществения съвет към Комисията по въпроси на гражданското общество на 39 Народно събрание;
 • Лектор по европейска публична администрация в Института по Европейски изследвания към Министерство на външните работи;
 • 1991 – 1993 съветник в Правния отдел на Министерския съвет;
 • 1993 – специализация по програмата „Побратимени университети“ САЩ;
 • 1998 – 2000 Експерт по Евроинтеграция към Министерство на правосъдието;
 • 1996 – 2001 Правен експерт към Столичния общински съвет;
 • 2001 – 2006г. Лектор в програма за обучение на обучителите по предприемачество, Министерство на труда и социалната политика и Българската търговско-промишлена палата, София.

Години на работното място:

 • 24 години в Юридическия факултет на Софийския университет;
 • 12 години в Народното събрание.

Нашите лектори