Лекар в Слуба по трудова медицина към "Респонса Превент" ООД

Завършил медицина в Медицинска академия – София.

Преминал курсове по вътрешни болести във Военно-медицинска академия, Курс за следдипломно обучение по трудова медицина в Национален център за опазване на общественото здраве, курсове и семинари по здравословни и безопасни условия на труд. Завършил Трудова медицина в Медицински университет гр. София.

Работил е в Инфекциозна болница гр. София и в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания София област.

От 2005 г. работи в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Работил е в Службата по трудова медицина към Министерство на земеделието и храните.

От 2010 г. е лекар в Служба по трудова медицина към Тийм Превент България ООД.

Нашите лектори