ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“

ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05

ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕСУРСНА ЕФИКАСНОСТ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ “

Лектор на тема: „Основни познания за енергийните одити”

Нашите лектори