Завършила магистърска степен в СА „Георги Димитров“ гр. София. Защитава успешно доктурантура в ВИИ „Карл Маркс“ гр. София.

Започва професионалната си кариера в отдел ТРЗ в Стопанско обединение – София, следват 5 год. в КТ „Подкрепа“, а в последните 15 год. – главен експерт в дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Национална аганция по приходите (НАП) от 1997 г. до 2012 г.

Нашите лектори