Екип от лектори и експерти ЗБУТ

Лектори в серията са професионалисти с над 200 години опит на екипа ни, сред които лекари, инженери, икономисти, експерти “Здраве и безопасност”, проектни консултанти, мениджъри и експерти “Оценка на риска”, консултанти БЗР , терапевти и юристи.

Титуляр – инж. Веселин Попов

Експерт в Слуба по трудова медицина към „Респонса Превент“ ООД

Веселин Попов e завършил ВМГИ – гр. София със специалност „Електромеханика“ и има следдипломна квалификация „Управление на охраната на труда“.

Десет години работи като енергетик в миннообогатителната промишленост, пет години в Инспекция по безопасност на труда към Министерство на минералните ресурси и двадесет години като зам. началник на Инспекция по безопасност на труда в „Кремиковци“ АД.

От 2008 год. е експерт в Службата по трудова медицина към Тийм Превент България ООД.

Нашите лектори