Екипът се състои от 12 души, сред които лекари, инструктори и треньори. Титуляри са Андриант Георгиев и д-р Димитър Софиянски.

Титуляр – инструктор: Андриан Георгиев

ПРАКТИКА И КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с Първа долекарска помощ:

  • доброволец на Български младежки Червен кръст (БМЧК) от 1997 г.;
  • преминати обучения по четиристепенната обучителна система на БМЧК в сферата на ПДП;
  • член на националния обучителен екип на БМЧК;
  • активно се занимава с ПДП от 2007 г. като състезател, съдия, статист;
  • съдия/ главен съдия на пунктове по ПДП на Национални състезания по ПДП за младежки аварийни екипи (МАЕ) и ученически екипи по първа помощ (УЕПП);
  • член на отбор на Европейското състезание по ПДП (FACE), 2010 г., Сърбия – IVто място;
  • член на отбор на Европейското състезание по ПДП (FACE), 2013 г., Австрия – Iво място, европейски шампиони
  • подготовката за участие в Европейското състезание по ПДП (FACE) за участие в дадена година, възлиза на над 300 часа практически занимания по ПДП.

Титуляр – лекар: д-р Димитър Софиянски

Завършил медицина в Медицинска академия – София.

Преминал курсове по вътрешни болести във Военно-медицинска академия, Курс за следдипломно обучение по трудова медицина в Национален център за опазване на общественото здраве, курсове и семинари по здравословни и безопасни условия на труд. Завършил Трудова медицина в Медицински университет гр. София.

Работил е в Инфекциозна болница гр. София и в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания София област.

От 2005 г. работи в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Работил е в Службата по трудова медицина към Министерство на земеделието и храните.

От 2010 г. е лекар в Служба по трудова медицина към Респонса Превент ООД

Нашите лектори