инж. Иван Вълев завършва Академията на МВР със степен магистър, специалност „Противопожарна техника и безопасност“.

От 1981 насам работи в сферата на противопожарната защита. Някои от заеманите длъжности:

  • Инспектор Началник ведомствена противопожарна служба към РУ – МВР – „Районна противопожарна служба“
  • Командир на взвод към МВР , СДВР – Противопожарна охрана
  • Пом. Н-к щаб по МТТО – инспектор противопожарна охрана 1-ва Армия ( Началник на противопожарната служба на 1-ва Армия ) към  Министерство на отбраната , под.22490 – Щаб 1-ва Армия
  • Консултант за съответствие на инвестиционните проекти и надзор по противопожарна безопасност
  • От 2016 г. насам споделя богатия си професионален опит като лектор на обучения към Академия Респонса.

Нашите лектори