Роден на 04.01.1964 г., завършва Висше военно училище “Васил Левски” гр. Велико Търново и Военната академия “Г.С. Раковски” в гр. София.

През годините преминава през курсове по управление на конфликти, управление на кризи, демографско управление и планиране, международни спасителни операции в Швеция и други.

От 1994 г. до 2006 г. работи в структурите на “Гражданска защита”. В периода 2000 – 2006 г. е Директор дирекция “Международно сътрудничество и хуманитарни операции”. От 1998 до 2006 г. е постоянен национален представител в Комитета за гражданска защита на НАТО.

Нашите лектори