Председател на Балкансия институт по труда и социална политика

Роден е в Хасково. Завършва право в Юридическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски“.

Има следдипломна квалификация по трудово право и индустриални отношения. Заместник председател на КНСБ /1992 – 1997 г./.

През м. февруари 1997 г. е назначен от Президента Петър Стоянов за министър на труда и социалните грижи в служебното правителството.

От м. май 1997 до юни 2001 г. е министър на труда и социалната политика .

Ръководител на работната група по провеждане на пенсионната реформа и разработването на Кодекса по задължително обществено осигуряване. Ръководи хармонизирането на българското трудово и социално законодателство със стандартите на Европейския съюз.
Председател на Балканския институт по труда и социалната политика
Адвокат в Софийската адвокатска колегия.
Преподавател по трудово право и социално осигуряване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Нов български университет.
Член е на Националния статистически съвет.
Съдия – арбитър при Софийски Арбитражен съд.
Консултант по пенсионната реформа на правителствата на Украйна и Македония.
Участва в проекти и изследвания на Международната организация на труда, на Програмата за развитие на ООН, Програма ФАР на Европейския съюз, Световната банка, Фондация “Отворено общество”, Фондация “Конрад Аденауер”- Германия, Фондация “Фридрих Еберт”- Германия и др.

Има публикации в национални издания и издания на МОТ, свързани с различни аспекти на социалната политика, трудово право, колективни преговори и договаряне, трудови спорове, безопасни и здравословни условия на труд, индустриални отношения, социално осигуряванe, равенство на половете, квалификация и преквалификация и др.

Нашите лектори