Експерт в Слуба по трудова медицина към "Респонса Превент" ООД

Веселин Попов e завършил ВМГИ – гр. София със специалност „Електромеханика“ и има следдипломна квалификация „Управление на охраната на труда“.

Десет години работи като енергетик в миннообогатителната промишленост, пет години в Инспекция по безопасност на труда към Министерство на минералните ресурси и двадесет години като зам. началник на Инспекция по безопасност на труда в „Кремиковци“ АД.

От 2008 год. е експерт в Службата по трудова медицина към Тийм Превент България ООД.

Нашите лектори