Родена в София. Има повече от 30 години професионален опит. По професия е строителен инженер, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, профил „Конструкции“, завършила през 1978г. Като проектант е работила в АД „Балканкар“ и зад граница – в „Инженерно бюро за строителна статика и строителни конструкции“, Фрайбург, Германия.

Образование и квалификация:

  • Има завършена следдипломна квалификация по „Управление и организация на фирма“ в УНСС от 1994 г. – дипломиран стопански ръководител.
  • 2001 г. – Управление на публичното договаряне (правила на ЕС и СБ) – диплома;
  • 2003 г. – Управление на публично договаряне в строителството (Фидик) – диплома, в София 2008 г. – обучение със сертификат по обществени поръчки – (част от профессия „Икономика“) към Центъра за обществени поръчки.

Професионален опит:

  • Опитът й с международни програми и публично договаряне започва през 1994г. в Министерството на труда и социалните грижи – Група за управление на проекти (ГУП) по Програма Фар при централизирана система за управление;
  • През годините е работила като експерт по търгове/мениджър по договаряне в програми и проекти, финансирани и изпълнявани по правилата на Световна банка, ПРООН, Европейски съюз и др. международни институции, както и по българското законодателство. Има опит и в договаряне и мониторинг на изпълнението на международни договори за строителство по ФИДИК;
  • Главен инженер в Проект „Красива България“, финансиран от ЕС и ПРООН;
  • От юли 2005 г. до март 2010г. е била началник отдел „Търгове и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ – Изпълнителна агенция по Програма Фар и Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За тези 5 години по Програма Фар 2003-2006 г. са сключени 857 договора, от тях – 722 за безвъзмездна финансова помощ, общ процент на договаряне 93%, като от 2007г. процедурите на договаряне са изцяло по българското законодателство.
  • От март 2010 до септември 2011 г., инж. Райчева е началник отдел „Енергийна ефективност и климат“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Нашите лектори