Калоян Стефанов е мениджмънт консултант на свободна практика.

Завършил е Икономика и мениджмънт в Оксфордския университет, както и Финанси и банково дело в СУ „Св.Климент Охридски”. Има изявени научни интереси, в това число и публикации, в областта на макроикономиката и финансите.

Нашите лектори