ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ 

ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05 

ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕСУРСНА ЕФИКАСНОСТ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ “

Лектор на тема: „Отчитане изпълнението на плановете за действие”

Нашите лектори