Работи като ръководител на звено „Методология“ към Сметна палата.

Има публикации в областта на счетоводството в списание „Български счетоводител“, „Експерт“, издателства „Раабе“, „Дъга“, „Сиела“, „Апис“.

Автор на няколко книги в областта на счетоводството на бюджетните предприятия. Лектор повече от 10 години в семинари с бюджетните предприятия.

Нашите лектори