Николай Дерилов има магистърска степен по административен мениджмънт от НБУ.
Завършил е още Психология в СУ „Св. Климент Охридски“, специализирал е социална психология.

Освен това има магистърски степени по Педагогика и История. Има повече от 20 години опит като лектор/трейнер по мениджмънт и лидерство, „меки“ умения, консултант и ментор. Лектор е в ИПА /институт за публична администрация/, провежда обучения по персонален, административен и стратегически мениджмънт, управление на човешките ресурси, управление на проекти, повече от 20 различни теми в посочените по-горе области.

Завършил е обучение за обучаващ и владее интерактивния подход в провеждането на обучения – модела на Колб и Меландър. Има опит в организирането и провеждането на ЦО /Център за оценка/ и ЦР /Център за развитие/. Сертифициран оценител за работа в ЦО и ЦР. Провежда обучения за обучаващи. Подготвил е повече от 200 преподаватели и е провел над 250 обучения. Експерт в мениджмънта, обучението, кариерното развитие и оценяването.

Професионален опит:

  • Има опит като експерт в различни проекти;
  • Ръководител на проекти по ОПАК;
  • Консултант и ментор по мениджмънт;
  • Кариерен консултант с международно признат сертификат;
  • През периода 1999 – 2003г. – психолог и директор на Център за преквалификация;
  • От септември 2008г. до януари 2014г. началник отдел „Обучение и развитие“, а понастоящем началник отдел „Оценяване и развитие“ в ЦУ на НАП;
  • Лектор в ИПА;

Нашите лектори