Пепа Хаджиева завършва висшето си образование в СА „Д. Ценов“ гр. Свищов през 1996 г., специалност „Счетоводство и контрол“, „Аграрна икономика“, „Посредник в деловите отношения“.

Професионален опит:

  • 1996 г. – 2004 г. – главен счетоводител;
  • 2004 г. – 2006 г. – одитор в Сметна палата
  • 2006 г. – 2011 г. – старши одитор в Сметна палата
  • 2011 г. – 2014 г. – Директор на одитна дирекция „Финансови одити“ в Сметна палата
  • 2014 г. – 2015 г. – Началник на отдел „Методология“ в Сметна палата
  • 2015 г. – 2018 г. – Директор на одитна дирекция II „Финансови одити“ в Сметна палата
  • 2019 г. – одитор и началник на отдел „Методология на одитната дейност“ и директор на одитна дирекция „Финансови одити“ към НОИ

Нашите лектори