Проф. Тодор А. Танев е доктор на политологическите науки. Редовен професор в Софийския университет и няколко пъти хоноруван професор в Американския университет в България, Великотърновския университет и Нов български университет по политология и публичен мениджмънт.

Професионален опит:

 • преподавател в катедра „Социология“ (1983-1985);
 • Основател и ръководител на катедра „Публична администрация“ (от 1997 г.);
 • Основател и ръководител на Центъра за еврейски изследвания (от 1998 г.);
 • Съосновател и дългогодишен ръководител на катедра „Политология“ (1985-1997 г.);
 • Заместник-декан на Философски факултет на Софийския университет (1993-2000 г.);
 • Член на Управителния съвет на Мрежата на институциите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAcee) (1998-2001 г.);
 • Член на специализирани научни съвети по политически науки и на Комисията по обществени науки към Президиума на ВАК (1993-2010 г.);
 • Автор на 3 бакалавърски и 3 магистърски програми;
 • Специализирал в университета в Питсбърг, Мичиганския университет и Рокфелеровия колеж по публични политики на Щатския университет на Ню Йорк ;
 • Основни предмети, които преподава: Теория на управлението, Стратегическо управление на публичната сфера, Методи за анализ на публичните политики, Политическа култура, Политическа теория, Добро управление и др.;
 • Автор на пет монографии, както и студии и статии;
 • Ръководител на различни изследвания и проекти, сред които TEMPUS JEP 12012/97 „Развитие на българска програма по публична администрация“;
 • Участвал в разработването на ресорни и оперативни стратегии и стратегически документи в България;
 • Автор и водещ на предаването „Кога история пише 6“ на Българското национално радио (1994-1997);
 • Създател на два късометражни документални филми за НТВ.

Работни езици – английски, руски, немски и унгарски.

Нашите лектори