• Главен асистент по маркетинг и доктор по администрация и управление,
    магистър по дигитално управление.
  • Основните ѝ научни публикации са с тематична насоченост в сферите на повишаване на конкурентоспособността на компанията чрез маркетингови иновации.
  • Има 17 годишен преподавателски опит.

Нашите лектори