Завършва магистърска степен по право в Нов Български университет – България. Преминава десетки квалификационни курсове по мениджмънт и лидерство, управление на човешките ресурси, финанси, психология в мениджмънта, НЛП и др. През 2013 г. преминава специализации по Управление на среса и Управление на гнева (Stress & Anger Management) в Германия и САЩ. През 2015-2017 г. преминава сертификационен курс по коучинг в САЩ.

Юридическата си кариера започва през 2007 г. в Юридическа компания Респонса. От 2008 г. до момента поема корпоративното обслужване на кантората. Основно се занимава със създаване, промени, слизания, вливания, продажби,  ликвидации и заличаване на търговски дружества. Заедно с това започва да организира и провежда трудовоправни семинари и конференции, заедно с екипа на кантората.

През 2009 г. – създава като съосновател Български институт по здравословни и безопасни условия на труд, чиито съсобственик и управител е и до момента. През 2010 г. – създава като съосновател на Академия Респонса, на която е собственик и управител е и до момента. Заедно с екип експерти и с над 50 лектора създава обучителни програми за специализирани обучения по трудово право, здраве и безопасност, мениджмънт и развитие и др. като лектори са водещи експерти в България.

През 2014 г. се включва в голям екип на Тийм Превент България (вече Респонса Превент), който разработва уникален за България продукт – „Управление на стреса“. Започва да води обучения по управление на стреса и управление на агресията, включително и до момента.

От 2015 г. до момента – започва да консултира и да води обучения по корпоративно право – създаване, промени, слизания, разделения и ликвидации на търговски дружества; мениджмънт и развитие за малки и средни предприятия, управление на стреса и гнева, защита на личните данни.


Любимо ѝ обучение, на което е лектор е „Управление на стреса и професионалното прегаряне“ защото за 1 ден променя живота на участниците.

Любимо ѝ обучение от портфолиото на Академия Респонса е „Първа долекарска помощ – теория + практика.“ защото със знанията от 4 часа забавно обучение може да спаси живот!

Обича работата си и вярва, че най-краткият път към успеха е именно в обученията и ученето през целия живот!

Нашите лектори