+359886575720 / +359882272125

Лидерството като модел на управление. Предизвикателството “работа в екип” и мотивация

Лидерството като модел на управление. Предизвикателството “работа в екип” и мотивация

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Акцентът в този модул е темата за лидерство и как то може да ни бъде от полза при работа в екип и мотивацията на хората. ПРОГРАМА ● Формален и неформален лидер - как да взаимодействат успешно помежду си? ● Как да усвоим техниките на харизматичния лидер? ● Предимства и недостатъци на различните видове лидерство ● Кратка практическа ролева игра ● Кой е по-добрия начин на управление - лидерство или формално управление? ● Добри практики от бизнеса ● Как да поддържаме ефективността на служителите чрез лидерството и връзката му с целеполагането ● Мотивация - инструмент за засилване лоялността на служителите и повишаване на тяхната продуктивност ● Как да използваме успешно различните видове мотивация? ● Опасността от „демотивираща мотивация” ● Видове екипи - ефективно комуникиране за по- добро целеполагане ● Идентифициране и профил на служителите - теория и добри практики ● Решаване на практически казуси и въпроси ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти