+359886575720 / +359882272125

Медицински прегледи

Медицински прегледи

Резюме

● Видове профилактични медицински прегледи. ● Цели и задачи на предварителните и периодични медицински прегледи. ● Нормативна база, свързана с провеждането на прегледите. ● Практически моменти, свързани със задачите на СТМ при даване на насоки за същите и при изготвяне на препоръки, основани на получените резултати Продължителност: 1 уч. часа

Лектори

Място

Контакти