+359886575720 / +359882272125

Мениджмънт и развитие -

Мениджмънт и развитие - "Делегирани бюджети и програмно бюджетиране в сферата на образованието"

Резюме

Ще бъдат разгледани актуалните моменти при делегираните бюджети в учебните заведения, както и разпределение на средствата за финансиране в сферата на образованието. Консултации:Ще имате възможност за поставяване на въпроси, казуси и предложения.
Работен език:Български Цена за един участник:216 лв с вкл. 20% ДДС за първи участник 180 лв с вкл. 20% ДДС за втори участник.

Лектори

Място

гр. Пловдив

Тримонциум Принцес

Тримонциум Принцес

Програма

 • Ден 1
  • 9:00 - Регистрация на участниците
  • 9:30
  • Разпределение на средствата в системата на средното образование:
  • Финансова децентрализация;
  • Нива на разпределение на средствата;
  • Групи разходи за финансиране на системата от държавния бюджет;
  • разпределение на средствата чрез разходни стандарти;
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Делегиран бюджет на училището:
  • Същност на бюджета;
  • Разработване на училищен бюджет – основни показатели по бюджета на училището;
  • Разходи за персонал;
  • Изпълнения на училищния бюджет;
  • Корекции по бюджета на училището.
  • 13:00 - Обедна почивка
  • 14:00
  • Програмното бюджетиране или ориентиран към резултатите бюджет.
  • Кое различава програмния бюджет от традиционните бюджети.
  • Защо ефектите от програмното бюджетиране са по- високи в сравнение с традиционния начин на бюджетиране.
  • Практическо разработване на проект на бюджет на учебно заведение по програми.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Управление на персонала, структура и организация на работната заплата:
  • Отговорности на директора;
  • Структура и организация на работната заплата;
  • Вътрешни правила за работната заплата.
  • 17:30 - Дискусия. Въпроси. Закриване на обучението.

Контакти