+359886575720 / +359882272125

Мини ЗБУТ: Управление на СТРЕСА при кризистни ситуации

Мини ЗБУТ: Управление на СТРЕСА при кризистни ситуации

Резюме

ВАЖНО: Обучението е насочено към стресът при кризистни и извънредни ситуации.   

Лектори

Място

Контакти