+359886575720 / +359882272125

Набиране и подбор на персонал

Набиране и подбор на персонал

Резюме

Ще бъдат разгледани в детайли стъпките по подбор и набиране на нужния персонал, започвайки през същността и основните дейности по привличане на подходящи кандидати; ще бъдат засегнати и анализите на свободните длъжности и формулиране на изискванията към кандидатите, източници за набиране на кандидати и реклама на вaкантната длъжност. Д-р Ангелова ще приключи с детайлите около оценката на квалификацията и възможностите на кандидатите и начините за окончателно класиране и вземане на решение.
Редовна цена:180 лв. за участник 150 лв. за втори участник. Цената включва:Такса обучение, учебни материали, кафе-паузи и обяд, консултации, конферентни разходи, удостоверение.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 9:00 - Регистрация на участниците
  • 9:30
  • Набиране и подбор на персонал – същност и етапи на дейности.
  • Същност и основни дейности по привличане на подходящи кандидати.
  • Анализ на потребностите от нови служители в организацията и вземане на решение за стартиране на процедура за набиране и подбор на персонал.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Анализ на свободните длъжности и формулиране на изискванията към кандидатите за заемане на свободната длъжност.
  • Източници за набиране на кандидати за свободните длъжности: анализ на пазара на труда - вътрешен, външен, международен
  • Реклама на вакантната длъжност.Основни елементи на обявата за вакантната длъжност.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
  • Привличане/уведомяване/ на кандидатите чрез подходящи методи за обявяване.
  • Набиране на посочените в обявата документи.
  • Първоначална оценка / подбор / на кандидатите по документи: - Комисия за подбор по документи - състав, задачи и отговорности; - Уведомяване на кандидатите, които не се допускат до следващия етап на подбора; - Уведомяване на кандидатите, допуснати до следващия етап на подбора.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Оценка на квалификацията и възможностите на кандидатите /Същински подбор/
  • Методи за подбор - същност, предимства и недостатъци: - Комисия за подбор по документи - състав, задачи и отговорности; - Тест за професионални знания и умения и тест за личностни качества; - Интервю – събеседване; - Решаване на практически казус; изготвяне на писмена работа по зададена тема; разработване и защита на концепция за стратегическо управление и др.; - Центрове за оценка.
  • Окончателно класиране на кандидатите и вземане на решение за избор на кандидат за вакантната длъжност.
  • 17:30 - Дискусия. Закриване на обучението.

Контакти