+359886575720 / +359882272125

Новите промени в процедурите за възлагане на обществени поръчки - законови изисквания и добри практики

Новите промени в процедурите за възлагане на обществени поръчки - законови изисквания и добри практики

ЦЕЛОДНЕВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

Резюме

Осигуряването на законосъобразно изразходване на публични средства е изключително важно. В стремежа на законодателя да осигури най-добър и защитен начин това да се случва често изменя процедурите за възлагане и провеждане на обществени поръчки, което превръща в не лесна задача реализирането ѝ от възложителите. С цел да улесним възложителите след множеството приети изменения и дългоочаквани промени в Закона за обществени поръчки Ви каним на семинар, за да разберете как правилно да ги приложите на практика. Семинарът ще бъде воден от двама лектори едновременно – юрист и инженер, които ще започнат с основните изисквания, анцентирайки върху промените; ще проиграят с вас подготовката и същинското оформяне на обществена поръчка и ще преминат през всички етапи до приключването ѝ! Изключително ценно е обясняването на детайлите от две професионални гледни точки. Ползи от обучението:
 • Ще се запознаете с последните изменения и допълнения в ЗОП;
 • Ще спестите време и усилия за подготовката на документацията за обществени поръчки.
 • Ще получите практически съвети за реализирането на обществена поръчка;
 • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности;
Целева аудитория:
 • директори и заместник-директори;
 • счетоводители и други служители, които се занимават с подготовката и изпълнението на обществени поръчки.
Работен език:Български Такса за участие:198 лв. – първи участник 165 лв. – втори участник Цената включва: Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение. Допълнителна информация: Можем да направим резервация за Вас в хотел ЕКСПО на преференциални цени. Хотелът разполага с безплатен паркинг и wi-fi за участниците. Можем да Ви предложим настаняванев близки до залата хотели. Материали: Всеки участник ще получи персонални материали на хартиен и електронен носител, включващи цялостен пакет от документи за подготовка, обявяване, провеждане и финализиране на обществена поръчка – готова за директно приложение! Материалът включва: важни нормативни актове (актуални), образци на решения и информация за откриване на процедура, писма, декларации, протоколи и решения, технически специфики, договори, методики, регистри и списъци, справки и указания готови за директно ползване! Най-важните акценти и стъпки са подготвени в презентация с над 50 слайда, които позволяват на участниците да слушат, без да е необходимо да записват всичко с риск да изпуснат важен момент.

Лектори

инж. Мария Райчева
юрисконсулт Асен Илиев

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 9:00 - Регистрация на участниците
  • 9:30 - Откриване на семинара
  • Въведение. Най-важни Интернет страници.
  • Електронен подпис и електронни услуги. Вътрешни правила.
  • Нови образци на редактора на АОП.
  • Нови промени в проекта на ЗОП: Профил на купувача; Публична покана;
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Продължение:
  • - Нови изисквания при откриване на процедура;
  • - Изисквания за допустимост;
  • - Гаранции;
  • - Критерии за подбор;
  • - Методика за оценка;
  • - Подизпълнители;
  • - Работа на комисията;
  • - Договор.
  • Изисквания за енергийна ефективност при доставка на оборудване и превозни средства.
  • Дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
  • Разработване на документация за обществена поръчка с прилагане на условията и реда на Глава 8 "а" от ЗОП
  • Примери за други обществени поръчки под праговете на приложене на ЗОП за доставка и за услуги с праг до 20 000 лв.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Примери на методики за оценка, примери на договори.
  • Дискусия.
  • Решаване на казуси и дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
  • Най-чести грешки при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
  • 18:00 - Дискусия. Въпроси. Закриване.

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер