+359886575720 / +359882272125

НОВО!! Дисциплина и управление на класната стая в ежедневни и критични ситуации.

НОВО!! Дисциплина и управление на класната стая в ежедневни и критични ситуации.

Резюме

Дисциплината е набор от правила, за чието изпълнение учителят следи. Ефективният преподавател формулира тези правила и ги съобщава на учениците си. От отношението на педагога към учениците зависи ще изпълняват ли те правилата или не. Добрият учител е твърд и добър, настойчив и постоянен, държи на дадената дума, разделя постъпката от човека, проявява строгост към неправилното поведение и доброжелателно отношение към личността на детето като цяло. Модул 1: Разбирането за успешна и дисциплинирана класна стая. Училищните правила, ролята и адекватни стратегии на директора. Ролята и стратегиите на учителя. Създаване на роля за учениците и техните родители в контекста на училищния живот. Модул 2: Основания да бъдем оптимисти. Работа по самообладанието на учителя. Разбиране на психологичните мотиви на учениците за привличане на вниманието през проблемно ориентирано поведение. Анализи на ситуации и техните решения: -    Привличане на внимание с лошо поведение; -    Отмъщение с болка за безсилието, което чувства ученика; -    Чувство за отхвърленост от целия свят и отказ от контакт с околните; Модул 3: Насилието като израз на безсилие. Подходи за постигане на самостоятелност у учениците. Разбиране и справяне с критични ситуации в класната и виртуалната класна стая: -    Преписване/представяне на чужд труд като свой по задания в клас и самостоятелна работа; -    Отказ от работа; -    Демонстрация на неуважение/ открито неподчинение; -    Пречене на другите в клас; и извън клас; -    Корекция на неподходящо облекло; -    Бягство от клас и пропускане на уроци; -    Различни поведения привличащи вниманието; -    „кръшкане“ и мудност в активностите; -    и много други; Модул 4: Изграждане на дисциплинарната система. Разликите между последствия и наказания. 5 стъпков модел: -    Обективно разбиране на поведението на детето; -    Разбиране на мотива за „лошото“ поведение; -    Избор на техника на педагогическа намеса за прекратяване на критично поведение по време на урока;  / Мерки за педагогическа намеса при властно и отмъстително поведение – техники/; -    Разработка на стратегия и тактика в подкрепа на ученика за справяне с проблемното поведение; -    Включване на родителите и колегите; Изготвяне на училищен план за справяне с проблемната училищна култура.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер