+359886575720 / +359882272125

НОВО!! Повишаване на дигиталните компетенции. Умения за дистанционно обучение.

НОВО!! Повишаване на дигиталните компетенции. Умения за дистанционно обучение.

Резюме

Електронната учебна платформа постепенно се превръща в неразделна част от електронния ресурс на всяко съвременно учебно заведение. Дигиталните платформи като Bigblubutton , Zoom, Microsoft Teams, предоставят на преподавателите достъп до инструменти, които не само допълват традиционните форми на обучение, но и съдържат потенциал за повишаване на ефективността в цялостния учебен процес. Всяка платформа предлага дидактически инструментариум в четири основни направления – дизайн на курсове, организация на комуникацията между учителите/ученици, достъп до допълнителни и външни ресурси и система за електронно изпитване. Тази инфраструктура позволява диверсификация на дидактическите подходи и информационни канали, които да отчитат различните стратегии и стилове на учене на обучаващите се с цел максимално усвояване на преподаваното учебно съдържание. Новата реалност, която настъпи след пандемията с COVID-19 предполага наред с притежаваните знания, умения и компетенции в професионално-педагогическата област, учителят да има и компетенции от областта на информационните и комуникационните технологии. Тук идва  и преподавателска роля, така да организира информацията, че тя да бъде добре визуализира с помощта на инфографика, за да може да улесни възприемането на информацията и за я направи по-лесна за обработка и запомняне.  Способността ни да запомним последователност от теоретични знания зависи от ефективността и точността, с която мозъците ни възприемат информация. Колкото тя е представена с визуални инструменти, толкова по-лесно и дълго се запомня. Емпирично изследване показава, че по-голямата част от обучаемите по време на дигитална лекция имат раздвоено внимание, т.е слушат урока и извършват паралелна дейност. Затова ролята на учителя е много важна да мотивира ученика да фокусира вниманието си върху учебния материал.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер