+359886575720 / +359882272125

Ново!!! ВАЖНИ измения в Кодекса на труда. Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение. Пенсиониране.

Ново!!! ВАЖНИ измения в Кодекса на труда. Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение. Пенсиониране.

НАЙ-ДОБРИЯТ ни ОНЛАЙН курс от СЕРИЯ ПРАВО & ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Резюме

ОБНОВЛЕНИЕ НА КУРСА: Поради изменения в законодателството,  включваме 4 нови и актуални теми:
 • Нормативни задължения на работодателите през първото тримесечие на 2021 год.
 • Нови изисквания относно режимите на работно време и формирането на работната заплата.
 • Нови изисквания относно изпълнението на квотата за приемане на работа на хора с увреждания.
 • Нови изисквания относно социалното осигуряване и придобиване право на пенсия в 2021 г.
В обучението ще бъдат разгледани измененията в Кодекта на труда. и още...
 • Сключване и изменение на трудовото правоотношение.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение
 • Пенсиониране;

В рамките на САМО 2 ДНИ ще актуализираме знанията си, ще сключим най-успешния трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, а накрая ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им. Заповядайте на този интензивен онлайн курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с промените в Кодекса на труда,  добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси.

 • РЕГИСТРАЦИЯ
За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 300 лв. с вкл. 20% ДДС

Втори участник: 240 лв. с вкл. 20% ДДС


ВАЖНО
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.
  ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат допълнително видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!
  Подробна програма вижте по-долу.

Лектори

Място

гр. София

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Програма

 • Ден 1
   
  09:00
  • Регистрация на участниците в онлайн платформата
  09:30
  • Нормативни задължения на работодателите, които трябва да се изпълнят през първото тримесечие на 2021 год.
  • Нови изисквания относно режимите на работно време.
  • Нови изисквания относно формирането на работната заплата.
  • Нови изисквания относно изпълнението на квотата за приемане на работа на хора с увреждания.
  • Нови изисквания относно социалното осигуряване и придобиване право на пенсия.
  11:00 Кратка почивка
  11:15
  • Видове трудови договори според срока на действие на договора.
  • Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори.
  • Изменение на договора. Правна уредба.
  • Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател
  • Често допускани грешки от екипа на работодателя.Съдебна практика.
  12:45 Обедна почивка
  13:30
  • Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати).
  • Правна уредба  на документите, свързани с трудовия стаж.
  • Професионална квалификация - защита на интересите на предприятието
  • Правна уредба на задълженията на работника по договора за квалификация.
  • Типични грешки на екипа на  работодателя.
  • Други важни елементи на трудовия договор.
  15:00 Дискусия. Закриване на обучението.
  Натиснете ВТОРИ ДЕН за да видите програмата за ДЕН II
 • Ден 2
  9:00 Регистрация на участниците ДЕН II
  9:30
  • Права и задължения на работодателя и на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение.
  • Нормативна уредба на съкращението на щата и  намаляване на обема на работата:  А)външна нормативна уредба; Б)  вътрешна нормативна уредба.
  • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи.
  11:00 Кратка почивка
  11:15
  • Позиция на работодателя при обжалване на заповед за съкращаване в щата.
  • Прекратяване на трудов договор сключен със срок за изпитване.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
  12:45 Обедна почивка
  13:30
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
  • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.
  • Закрила на работника при прекратяване на трудовото правоотношение.
  • Преодоляване на закрилите при прекратяване на трудовото правоотношение.
  • Най-честите грешки на екипа на работодателя при прекратяване на трудовите правоотношения.
  15:00 Дискусия. Закриване на обучението.

Контакти