+359886575720 / +359882272125

Оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация и повишаване в държавна служба на държавните служители

Оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация и повишаване в държавна служба на държавните служители

Акцентите ще бъдат върху: Правилното прилагане на НУРОИСДА; Цели на оценяването; От оценка към управление на изпълнението; Страни и отговорности в процеса по оценяване; Преглед и коментар на етапите от процеса по оценяване/изготвяне на ИРП, провеждане на междинна и заключителна среща; Как максимално точно и прецизно да оценим служителите или даване на обратна връзка; Оценяването като елемент от интегрираната система за УЧР /възнаграждение, кариерно развитие и обучение/; Ролята на ръководителите в системата за оценяване на изпълнението на служителите; Повишаване в ранг и повишаване в длъжност на държавните служители. Проблемни области, добри практики; отговор на въпроси. Целева аудитория:

 • ръководители и експерти в областта на управление на човешките ресурси;
 • специалисти ТРЗ и личен състав, които съвместяват функциите в областта на човешките ресурси;
 • мениджъри, които отговарят за дейностите, свързани с управлението на персонала;
 • асистенти ЧР, които подпомагат работата на звената по човешки ресурси; мениджъри и специалисти от бюджет и финанси
 • специалисти, които работят в различни направления от ЧР и искат да разширят кръгозора си, др
Цели на обучението:
 • Да се запознаят участниците в обучението с философията и принципите на НУРОИСДА в структурите от държавната администрация;
 • Да придобият знания, умения и положителни нагласи за ефективното прилагане на Наредбата;
 • Прецизно разработване на ИРП и формулиране на цели SMART;
 • Успешно провеждане на междинната и заключителната среща, даване на обратна връзка.

Резюме

Работен език:Български Цената включва:Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение. Редовна цена198 лв. – първи участник 165 лв. – втори участник Начин на плащане:Плащането се извършва по банков път по сметка на Академия Респонса по предварително издадена от нас проформа-фактура. Доп. информация:Може да направим резервация за Вас на преференциални цени в: Хотел Експо Двойна стая със закуска - 120 лв. Самостоятелна стая със закуска - 85 лв.Хотелът разполага с безплатен паркинг и wi-fi за участниците.Можем да Ви предложим настаняване в близки до залата хотели. Начин на записване:
 • Изпратете картата за записване на имейл адрес academy@responsa.bg или факс: 02/ 852 96 47
 • В рамките деня ще получите потвърждение с проформа-фактура.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 09:00 - Регистрация на участниците.
  • 09:30
  • Въведение.
  • Управление на изпълнението. Целеполагане.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • От оценка към управление на изпълнението.
  • Страни и отговорности в процеса по оценяване.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
  • Етапи от процеса по оценяване /ИРП, междинна среща, заключителна среща/
  • Даване на обратна връзка.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Оценяването като елемент от интегрираната система за УЧР /възнаграждение, кариерно развитие и обучение/.
  • Повишаване в държавна служба (повишаване в ранг и длъжност) на държавните служители.
  • Проблемни области, добри практики.
  • 17:00
  • Въпроси, мнения, обратна връзка.
  • 17:30 - Раздаване на сертификати.

Контакти