+359886575720 / +359882272125

Органи по безопасност и здраве при работа

Органи по безопасност и здраве при работа

Резюме

● Структуриране и взаимодействие на органите, осъществяващи дейността по БЗР. ● Функции и задължения на органите по БЗР. ● Изисквания за повишаване квалификацията на органите по БЗР. ● Практически насоки; Продължителност: 1 уч. часа

Лектори

Място

Контакти